Các bài tập chống căng cơ cổ trong văn phòng 2

“Thân bên kéo dài”Từ tư thế thẳng đứng, đẩy cánh tay trái duỗi thẳng xuống bên trái đùi càng xa càng tốt. nghiêng thân sang bên trái để bạn cảm thấy căng ở phía bên phải của thân. Giữ một lúc và sau đó đổi bên. Tiếp tục bài tập tiếp theo