Bài tập chống căng cơ cổ 6

“Latissimus pull - vị trí bắt đầu” Bạn có tư thế đứng thẳng và thẳng khi ngồi. Bả vai được kéo sâu về phía sau trong khi cánh tay của họ được duỗi thẳng lên trên, xương ức đang hướng lên trên. “Vị trí kéo - cuối của Latissimus” Từ vị trí bắt đầu, cả hai khuỷu tay được kéo về phía trên của cơ thể.

Bả vai vẫn cố định ở phía sau và xương ức được hướng lên trên. Kiếm 15 whl. trong 3 bộ này mỗi bộ. Quay lại bài viết