Bài tập chống căng cơ cổ 4

"Trải dài của bên cổ cơ bắp ”Bạn giả định một tư thế thẳng và thẳng khi ngồi. Bả vai được rút sâu về phía sau, xương ức được hướng lên trên. Đưa một tay xuống gầm ghế và đặt tai đối diện ở cùng bên vai.

Giữ căng trong khoảng 10 giây. Trải dài của phía sau / bên cổ cơ từ sự kéo dài của một bên cơ cổ, bây giờ chỉ của bạn cái đầu theo đường chéo xuống dưới như một con lắc chịu lực căng. Giữ vị trí này trong 10 giây.

Trải dài của mặt trước cổ cơ Từ căng của phía sau / bên cơ cổ, đặt của bạn cái đầu dưới cổ bị căng theo đường chéo theo đường chéo. Giữ vị trí này trong 10 giây. Tiếp tục với bài tập tiếp theo