Bài tập chống căng cơ cổ vai 6

“Chân vịt” Thực hiện chuyển động tròn của vai với cánh tay duỗi thẳng sang một bên với chuyển động từ từ lên trên. Có thể cầm tạ nhẹ bằng cả hai tay. Hai vai được kéo vào nhau sâu về phía sau và xương ức được dựng lên. Thực hiện khoảng 15 lần lặp lại cho đến khi bạn đưa cánh tay ngang với vai. Tiếp tục bài tập tiếp theo