Bài tập chống căng cơ cổ vai 4

"Vòng tròn vai”Với hai tay duỗi thẳng, vòng qua vai của bạn từ trước / lên sau / xuống. Khi làm như vậy, hãy chỉ xương ức hướng lên trên và kéo bả vai của bạn sâu về phía sau. Bạn cũng có thể xoay vai về phía sau. Thực hiện bài tập khoảng 15 lần. Tiếp tục bài tập tiếp theo