Bài tập chống căng cơ cổ vai 3

“Side Lift” Chốt một theraband dưới một bàn chân và kéo cánh tay đối diện duỗi thẳng lên trên và ra ngoài. Bạn cũng có thể lấy một quả cân (chai nước, v.v.) thay vì theraband. Thực hiện 15 lần lặp lại mỗi bên vai. Tiếp tục bài tập tiếp theo