Chứng loạn ngữ pháp ở trẻ em – Triệu chứng

Một đặc điểm đặc trưng của rối loạn ngữ pháp là lời nói bị bóp méo về mặt ngữ pháp: trẻ mắc lỗi trong việc hình thành từ (chẳng hạn như uốn giọng), trong cấu trúc câu cũng như trong cách sử dụng các đuôi từ và từ chức năng (mạo từ, giới từ, liên từ). Nó thường tạo thành các câu có một từ và nói theo kiểu điện tín. Việc lặp lại từ cũng xảy ra thường xuyên. Nhiều trẻ bình luận về ý nghĩa thực sự của điều được nói bằng cử chỉ và nét mặt phù hợp.

Trong những trường hợp nghiêm trọng, chứng loạn ngữ pháp có thể rõ rệt đến mức người ta không hiểu trẻ đang nói gì.

Mô tả | Nguyên nhân | Triệu chứng | Chẩn đoán | Trị liệu | Tiên lượng