Răng giả – Chi phí: Những điều bạn nên biết!

Chi phí làm răng giả là bao nhiêu?

Chi phí của răng giả dao động từ vài trăm đến khoảng một nghìn euro và được tạo thành từ các yếu tố sau:

  • Phí nha khoa
  • Chi phí sản xuất răng giả
  • Chi phí vật liệu làm răng giả

Chúng được nha sĩ ghi lại trong cái gọi là kế hoạch điều trị và chi phí trước khi điều trị. Kế hoạch điều trị và chi phí phải được nộp cho công ty bảo hiểm y tế theo luật định để họ có thể phê duyệt kế hoạch và tính toán trợ cấp cho chi phí phục hình răng giả. Sự chấp thuận này chỉ có hiệu lực trong nửa năm.

Ví dụ, những gì bảo hiểm y tế theo luật định không chi trả có thể được chi trả bằng bảo hiểm nha khoa bổ sung tư nhân.

Đối với bệnh nhân tư, chi phí làm răng giả sẽ được chi trả tùy theo biểu giá đã chọn.

Trợ cấp cho răng giả

Kế hoạch điều trị và chi phí (HKP)

HKP có nội dung sau:

  • I: kết quả hiện tại của răng
  • II: Những phát hiện quan trọng trong việc tính các khoản phụ cấp cố định
  • III: Lập kế hoạch chi phí – ước tính của nha sĩ điều trị
  • IV: Xác định trợ cấp – trợ cấp được công ty bảo hiểm y tế phê duyệt
  • V: Số tiền hóa đơn – chi phí thực tế phát sinh khi xử lý

Phần thứ hai của HKP cung cấp thông tin về các lựa chọn thay thế không nằm trong phương pháp điều trị tiêu chuẩn và bệnh nhân phải thanh toán.

Răng giả không đồng thanh toán

Nếu khoản trợ cấp cố định từ quỹ bảo hiểm y tế vượt quá chi phí răng giả cuối cùng phát sinh – ví dụ: do chi phí vật liệu thấp hơn ước tính – thì răng giả sẽ không có khoản đồng thanh toán. Điều này có nghĩa là bảo hiểm y tế theo luật định chi trả mọi chi phí.

Làm răng giả ở nước ngoài

Bảo hiểm y tế theo luật định thường chi trả chi phí điều trị nha khoa trong Liên minh Châu Âu. Ban đầu bạn phải tự mình thanh toán hóa đơn cho nha sĩ nước ngoài. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng bảo hiểm y tế theo luật định sẽ chỉ hoàn trả cho bạn chi phí điều trị được hoàn lại ở Đức và chỉ bằng số tiền đáng lẽ được chi trả ở Đức. Các phương pháp điều trị tiếp theo do biến chứng cũng do bạn tự chi trả, vì vậy chi phí làm răng giả ở nước ngoài có thể đắt hơn ở Đức, mặc dù giá cả rẻ hơn.