DemTect: cách thức hoạt động của bài kiểm tra chứng mất trí nhớ

DemTect: Nhiệm vụ kiểm tra

DemTect (Phát hiện chứng mất trí nhớ) giúp xác định tình trạng suy giảm tinh thần của bệnh nhân. Nó cũng có thể được sử dụng để mô tả quá trình suy thoái tinh thần. Giống như các xét nghiệm khác (MMST, kiểm tra đồng hồ, v.v.), nó được sử dụng trong chẩn đoán chứng mất trí nhớ.

DemTect bao gồm năm phần, được sử dụng để kiểm tra các khả năng nhận thức khác nhau.

Bài kiểm tra DemTect: Danh sách từ

Trong bài kiểm tra đầu tiên, chúng tôi kiểm tra sự phát triển học tập của trí nhớ phân đoạn: Một danh sách từ có mười thuật ngữ (tấm, con chó, cái đèn, v.v.) được đọc cho bệnh nhân. Bệnh nhân được yêu cầu lặp lại tất cả các từ mà anh ta có thể nhớ được – thứ tự của chúng không quan trọng. Toàn bộ sự việc được lặp lại một lần (với cùng một danh sách từ).

Số từ lặp lại đúng trong cả hai vòng sẽ được cộng lại (tối đa 20 điểm).

Bài kiểm tra DemTect: Chuyển đổi số

Sau đó, trẻ được yêu cầu chuyển đổi hai từ số (chẳng hạn như “sáu trăm tám mươi mốt”) thành các số tương ứng.

Tối đa bốn điểm có thể được ghi trong bài kiểm tra này.

Bài kiểm tra DemTect: Nhiệm vụ siêu thị

Trong bài kiểm tra thứ ba, bệnh nhân được yêu cầu kể tên càng nhiều thứ càng tốt có thể mua được trong siêu thị. Bài kiểm tra tinh tế này kiểm tra sự lưu loát về ngữ nghĩa của từ. Giám khảo đếm các thuật ngữ được đề cập và ghi lại dưới dạng điểm (tối đa 30).

Bài kiểm tra DemTect: Dãy số ngược

Trong nhiệm vụ thứ tư, các chuỗi số có hai, ba, bốn, năm và sáu chữ số được đọc to lần lượt và bệnh nhân được yêu cầu lặp lại chúng theo chiều ngược lại. Chuỗi số dài nhất được lặp lại chính xác theo chiều ngược lại sẽ được tính (tối đa sáu điểm). Nhiệm vụ này được sử dụng để kiểm tra bộ nhớ làm việc.

Bài kiểm tra DemTect: Lặp lại danh sách từ

DemTect: Đánh giá

Cuối cùng, tất cả các kết quả từng phần từ năm bài kiểm tra phụ đều nhận được giá trị điểm tương ứng theo bảng chuyển đổi. Năm giá trị điểm này được cộng vào tổng kết quả (tối đa: 18). Nó đưa ra dấu hiệu về khả năng nhận thức của bệnh nhân:

  • 13 – 18 điểm: hiệu quả nhận thức phù hợp với lứa tuổi
  • 9 – 12 điểm: suy giảm nhận thức nhẹ
  • 0 – 8 điểm: Nghi ngờ bệnh mất trí nhớ

Nếu nghi ngờ mắc chứng sa sút trí tuệ, các xét nghiệm sâu hơn sẽ được thực hiện.

Thận trọng: DemTect không phù hợp để làm rõ nghi ngờ sa sút trí tuệ ở bệnh nhân dưới 40 tuổi.

DemTect: Kết hợp với MMST

DemTect cũng có thể được kết hợp với MMST (Kiểm tra trạng thái tâm thần nhỏ), một xét nghiệm quan trọng khác trong chẩn đoán chứng mất trí nhớ. Sự kết hợp này rất hữu ích vì DemTect có thể phát hiện tình trạng suy giảm nhận thức nhẹ tốt hơn MMST.