Kiểm tra thị lực màu: Quy trình và ý nghĩa

Kiểm tra mắt: Màu sắc trên bảng màu

Để kiểm tra khả năng nhận biết màu sắc, bác sĩ sử dụng nhiều biểu đồ màu khác nhau, ví dụ như biểu đồ Velhagen hoặc biểu đồ màu Ishihara.

Trên các tấm bảng dành cho bài kiểm tra Ishihara, có những bức tranh được tạo thành từ các chấm có màu sắc khác nhau, chẳng hạn như các sắc thái của màu đỏ và xanh lục. Bệnh nhân nhìn màu có thể nhận ra các vật thể như con số hoặc hình ảnh thông qua các màu sắc khác nhau. Mặt khác, nếu bệnh nhân bị suy giảm thị lực màu sắc, họ không thể phân biệt được các màu sắc khác nhau và không thể nhận ra sự tương phản. Kết quả là anh ta hoàn toàn không nhìn thấy từng hình ảnh riêng lẻ hoặc nhìn thấy chúng không chính xác. Việc kiểm tra màu Velhagen cũng dựa trên nguyên tắc này.

Kiểm tra mắt Ishihara và Velhagen: Quy trình

Kiểm tra mắt đỏ-xanh và kiểm tra mắt xanh-xanh thực hiện theo cách tương tự: Đầu tiên, bác sĩ đưa cho bệnh nhân biểu đồ thị lực màu tương ứng ở khoảng cách đọc khoảng 70 cm. Anh ta cũng phải đảm bảo rằng bệnh nhân có đủ ánh sáng để đọc biểu đồ (tốt nhất là ánh sáng ban ngày tự nhiên). Bây giờ bác sĩ hỏi bệnh nhân xem anh ta có thể nhận biết và gọi tên chính xác các con số hoặc số liệu trên biểu đồ hay không.

Với bài kiểm tra thị lực màu bằng cách sử dụng biểu đồ, bác sĩ có thể phát hiện tình trạng thiếu thị lực màu nhưng không thể xác định chính xác mức độ rõ rệt của nó.

Kiểm tra thị lực màu bằng kính dị thường

Một bệnh nhân bị thiếu màu đỏ-xanh gặp khó khăn với nhiệm vụ này vì anh ta luôn thêm quá nhiều màu sắc mà anh ta không thể cảm nhận được. Ngược lại với biểu đồ màu, bài kiểm tra thị lực màu này cũng cho phép đưa ra tuyên bố về mức độ nghiêm trọng của tình trạng thiếu thị lực màu.