Cobalamin (Vitamin B12): Tình hình cung cấp

Trong Điều tra Dinh dưỡng Quốc gia II (NVS II, 2008), hành vi chế độ ăn uống của dân số đã được điều tra ở Đức và nó đã cho thấy điều này ảnh hưởng như thế nào đến lượng dinh dưỡng trung bình hàng ngày với các chất dinh dưỡng vĩ mô và vi lượng (các chất quan trọng).

Các khuyến nghị về lượng (giá trị tham chiếu DA-CH) của Hiệp hội Dinh dưỡng Đức (DGE) được sử dụng làm cơ sở để đánh giá việc cung cấp chất dinh dưỡng. So sánh lượng dinh dưỡng được xác định trong NVS II với các khuyến nghị của DGE cho thấy vi chất dinh dưỡng nào (các chất quan trọng) thường xuyên bị cung cấp dưới mức cung cấp ở Đức.

Về tình hình nguồn cung, có thể nhận định:

  • Tổng cộng 21% nam giới và 50% phụ nữ từ 35-50 tuổi không đạt được lượng khuyến nghị hàng ngày là vitamin B12.
  • Những người đàn ông được cung cấp kém nhất (từ 35-50 tuổi) thiếu 1.4 µg vitamin B12. Điều này tương ứng với sự thiếu hụt hàng ngày của 35% lượng khuyến nghị.
  • Những phụ nữ được cung cấp kém nhất (35-50 tuổi) thiếu 2.2 µg vitamin B12. Điều này tương ứng với sự thiếu hụt hàng ngày của 55% lượng khuyến nghị.
  • Phụ nữ mang thai có nhu cầu hàng ngày vượt quá 0.5 µg vitamin B12 so với phụ nữ không mang thai. Tương ứng, những phụ nữ mang thai được cung cấp kém nhất sẽ thiếu 2.8 µg vitamin B12 mỗi ngày.
  • Phụ nữ cho con bú có nhu cầu hàng ngày vượt quá 1.5 µg vitamin B12 so với phụ nữ không cho con bú. Theo đó, những phụ nữ cho con bú được cung cấp kém nhất sẽ thiếu 3.8 µg vitamin B12 mỗi ngày.

Vì các khuyến nghị về lượng của DGE dựa trên nhu cầu của những người khỏe mạnh và cân nặng bình thường, nhu cầu bổ sung của cá nhân (ví dụ như do ăn uống, tiêu thụ chất kích thích, thuốc dài hạn, v.v.) có thể cao hơn các khuyến nghị về lượng của DGE.