Phòng khám – 20 chẩn đoán phổ biến nhất

Văn phòng Thống kê Liên bang đã công bố 20 chẩn đoán chính thường gặp nhất đối với bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện. Cơ sở là dữ liệu từ năm 2017.

Theo đó, 20 chẩn đoán phổ biến nhất là: