Nguyên nhân của căng thẳng | Bài tập chống đau vai

Nguyên nhân của căng thẳng

Mô hình cổ được kết nối với vùng vai. Các cơ của nó kéo dài từ phần sau / phần dưới của sọ đến vai. Cột sống cổ cùng hoạt động với khu vực này và có thể ảnh hưởng mạnh đến nó.

Thông qua tư thế sai hoặc căng thẳng, các cơ ở vai-cổ khu vực gia tăng trạng thái căng thẳng của họ. Kết quả là đau và căng thẳng xảy ra ở cả hai miền. Các cơ của cánh tay trên bắt đầu ở khớp vai và kéo xuống khuỷu tay.

Do đó, chuỗi cơ tiếp tục từ cổ đến vai và kết thúc ở vùng cánh tay. Nhiều phàn nàn có thể xảy ra ở cánh tay và có nguyên nhân ở cột sống cổ. Ví dụ, nếu có căng thẳng ở đó, nó có thể ảnh hưởng đến cánh tay trên.