Ung thư vú – Trợ giúp, Địa chỉ, Tài nguyên

Thông tin chung

Thông tin chung về bệnh ung thư và ung thư vú nói riêng có thể tìm thấy tại các địa chỉ liên hệ sau:

Hiệp hội Ung thư Đức e. V.

Kuno-Fischer-Strasse 8

14057 Berlin

Điện thoại: 030 322 93 29 0

E-mail: [email được bảo vệ]

Internet: www.krebsgesellschaft.de

Viện Robert Koch (RKI)

Viện Robert Koch

Bờ Bắc 20

13353 Berlin

Điện thoại: 030 18754-0

Internet: www.rki.de

Quỹ hỗ trợ ung thư Đức

Buschstrasse 32

53113 Bonn

Điện thoại: 0228-729900

E-mail: [email được bảo vệ]

Internet: www.krebshilfe.de

Dịch vụ Thông tin Ung thư (KID) của Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Đức

Im Neuenheimer Feld 280

69120 Heidelberg

Điện thoại: 0800 – 420 30 40

E-mail: [email được bảo vệ]

Internet: www.krebsinformationsdienst.de

Berufsverband der Frauenärzte eV – Bác sĩ phụ khoa trực tuyến

Hiệp hội nghề nghiệp của

Bác sĩ phụ khoa eV (BVF)

Hộp thư bưu điện 20 03 63

80003 Munich

E-mail: [email được bảo vệ]

Internet: www.frauenaerzte-im-netz.de

Hiệp hội phòng chống ung thư sinh học eV

Vossstrasse 3

69115 Heidelberg

Điện thoại: 06221-138020

Fax: 06221-1380220

E-mail: [email được bảo vệ]

Internet: www.biokrebs.de

Mamma Mia! tạp chí ung thư vú

Maria-Hilf-Strasse 15

50677

Điện thoại: (0)221 669 631-48

E-mail: [email được bảo vệ]

Internet: www.mammamia-online.de

Tư vấn tâm lý-ung thư

Nhóm làm việc về Tâm lý học (PSO) trong Hiệp hội Ung thư Đức

Internet: www.pso-ag.org

Nhóm công tác Đức về ung thư tâm lý xã hội (dapo)

Internet: www.dapo-ev.de

Các nhóm tự lực và các hiệp hội phi lợi nhuận

Ví dụ, các nhóm tự lực và hiệp hội phi lợi nhuận dành cho bệnh nhân ung thư/ung thư vú có thể cung cấp liên hệ với những người cùng chí hướng và những lời khuyên có giá trị cho cuộc sống hàng ngày. Một số điểm liên lạc là:

Mamazone – Phụ nữ và nghiên cứu chống ung thư vú eV

Pô Box 310220

86063 Augsburg

Điện thoại: 0821 2684191-0

E-mail: [email được bảo vệ]

Internet: www.mamazone.de

Hành động Hồng Đức eV

Tháp Westhafen

Quảng trường Westhafenplatz 1

60327 Frankfurt trên Main

Điện thoại: +49 (0) 69-678 65 38 0

E-mail: [email được bảo vệ]

Internet: www.aktionpink.de

Sự tự lực của phụ nữ sau ung thư eV

Thomas-Mann-Strasse 40

53111 Bonn

Điện thoại: 0228 – 33 8894-02

E-mail: [email được bảo vệ]

Internet: www.frauenselbsthilfe.de

Ung thư vú Đức eV

Lise-Meitner-Strasse 7

85662 Hohenbrunn

Điện thoại: (+49) 89 41 61 98 00

E-mail: [email được bảo vệ]

Internet: www.brustkrebsdeutschland.de

DKMS LIFE – tổ chức phi lợi nhuận mbH

Kressbach 1

72072 Tuebingen

Điện thoại: 0221 – 94 05 82 – 4100

E-mail: [email được bảo vệ]

Internet: www.dkms-life.de