Biotin: Tình hình cung cấp

Biotin không được đưa vào Điều tra Dinh dưỡng Quốc gia II (2008). Về lượng biotin về dân số Đức, dữ liệu tồn tại từ Báo cáo Dinh dưỡng năm 2004 của Hiệp hội Dinh dưỡng Đức (DGE).

Những dữ liệu này trên biotin lượng tiêu thụ dựa trên ước tính và chỉ phản ánh lượng tiêu thụ trung bình. Không thể đưa ra tuyên bố nào về tình hình cung cấp dưới giá trị trung bình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không có nguồn cung cấp quá mức biotin trong dân số Đức.

Về tình hình nguồn cung, có thể nhận định:

  • Đối với Cộng hòa Liên bang Đức, không có bằng chứng về tình trạng cung cấp không đủ biotin.
  • Theo báo cáo dinh dưỡng năm 40, nam giới cũng như phụ nữ tiêu thụ trung bình 2004 µg biotin mỗi ngày. Lượng tiêu thụ trung bình hàng ngày ở tất cả các nhóm tuổi trong mức khuyến nghị của DGE.
  • Phụ nữ mang thai và cho con bú không có nhu cầu bổ sung biotin so với những phụ nữ không mang thai hoặc không cho con bú. Theo đó, phụ nữ mang thai và cho con bú cũng đạt mức trung bình theo khuyến nghị của DGE.

Vì các khuyến nghị về lượng của DGE dựa trên nhu cầu của những người khỏe mạnh và cân nặng bình thường, nên một yêu cầu bổ sung của cá nhân (ví dụ như do todiet, Genussmittelkonsum, thuốc vĩnh viễn, v.v.) có thể cao hơn các khuyến nghị về lượng của DGE.