Bergamot

Thân cây

Thuộc họ Rutaceae. Cam Bergamots là giống lai của citron và cam đắng.

Thành phần

Bergamottae aetheroleum

Sử dụng

Chủ yếu trong ngành công nghiệp nước hoa và thực phẩm.

Tác dụng không mong muốn

Viêm da cỏ đồng cỏ: tiếp xúc với thực vật tươi và phơi nắng.