Thuốc chống loạn nhịp

Chỉ định

Để điều trị rối loạn nhịp tim.

Hoạt chất

Loại I (thuốc chẹn kênh natri): loại IA:

 • ajmaline (ngoài nhãn).
 • Quinidine (không bán)
 • Procainamide (ngoài thương mại)

Lớp IB:

 • Lidocaine
 • Phenytoin (không được chấp thuận cho chỉ định này ở nhiều nước).
 • Tocainide (không được bán trên thị trường ở nhiều quốc gia).
 • Mexiletine (không được bán ở nhiều quốc gia).

Cổ điển:

 • Encainid (Enkaid, hết giao dịch).
 • Flecainide (Tambocor)
 • Propafenone (Rytmonorm)

Loại II (thuốc chẹn beta):

 • Trình chặn beta

Loại III (thuốc chẹn kênh kali):

Loại IV (thuốc chẹn kênh canxi):

Khác: