Antazoline: Thuốc kháng histamine

Sản phẩm

Antazolin là sự kết hợp cố định với tetryzoline trong các hình thức thuốc nhỏ mắt có sẵn trên thị trường (Spersallerg, Spersallerg SDU). Nó đã được chấp thuận ở nhiều quốc gia kể từ năm 1967.

Cấu trúc và tính chất

Antazolin (C17H19N3Mr = 265.35 g / mol) có trong thuốc as antazolin hydrochloride, một tinh thể màu trắng bột ít hòa tan trong nước. Nó cũng có mặt trong một số thuốc như antazoline sulfat. Antazoline là một dẫn xuất của anilin và imidazole.

Effects

Antazoline (ATC R01AC04, ATC R06AX05) có đặc tính kháng histamine và chống dị ứng. Các tác động là do đối kháng cạnh tranh tại histamine Thụ thể H1. Điều này đảo ngược tác động của histamine, có liên quan đến sự phát triển của phản ứng dị ứng.

Chỉ định

Để điều trị viêm kết mạc dị ứng.

Liều dùng

Theo thông tin từ chuyên gia. Các giọt được đặt trong túi kết mạc.