Ổn định khớp mắt cá chân - Bài tập 11

Cân đối đứng: Đứng bằng cả hai chân trên bề mặt không ổn định và giữ thăng bằng trong 15 giây. Tiếp tục với bài tập tiếp theo.