Ổn định khớp mắt cá chân - Bài tập 10

Tăng cường nghị sĩ: Ngồi vào ghế dài. Buộc theraband như một vòng lặp và buộc nó quanh chân của chính bạn ở ngang với cổ chân của bạn. Bàn chân bị ảnh hưởng bây giờ ép với mép ngoài chống lại lực kéo của theraband hướng ngoại.

Lặp lại bài tập 15 lần mỗi bên, mỗi bên 2 lần. Tiếp tục với bài tập tiếp theo.