Ổn định khớp mắt cá chân - Bài tập 1

Bài tập thứ 1: Đặt mình ở tư thế nằm ngửa. Đưa một chân lên và kéo căng chân kia Chân thông qua sàn. Bây giờ kéo một chân chủ động và từ từ và kéo dài chân kia từ từ.

Thực hiện 10 lần lặp lại và sau đó thay đổi vị trí của chân. Tiếp tục với bài tập tiếp theo.