Băng khớp cổ chân | Khớp mắt cá chân không ổn định

Băng khớp cổ chân

Băng thường được thay thế bằng băng. Đặc biệt vào ban đêm, khi khớp không được cố định một cách có ý thức và dễ xảy ra các cử động không mong muốn, băng nhẹ và mềm được sử dụng để cố định khớp một cách nhẹ nhàng. Nếu không, áp dụng tương tự như đối với nẹp và băng quấn: Việc sử dụng băng một cách thích hợp và có ý thức có thể khá hữu ích. Tuy nhiên, cần cẩn thận để đảm bảo rằng việc sử dụng băng không dẫn đến hạn chế quá mức chức năng và sự ổn định của khớp.