Gãy mắt cá chân - Bài tập 5

Lunge: Thực hiện một cú lunge lớn về phía trước trong khi vẫn giữ bàn chân sau trên mặt đất với gót chân và gót chân. Bạn cũng có thể thực hiện lung tung bên. Để chân của giá đỡ Chân trên mặt đất.

Thực hiện tối đa 15 lần lặp lại. Bàn chân bị ảnh hưởng luôn là bàn chân từ giá đỡ Chân. Quay lại bài viết: Bài tập sau một mắt cá gãy.