Amino axit

Axit amin là gì?

Axit amin là “khối xây dựng cơ bản” của protein. Protein đóng một vai trò quan trọng trong cơ thể con người: chúng thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng và tạo cấu trúc cho các mô cơ thể. Một người trưởng thành khỏe mạnh, mảnh mai bao gồm khoảng 14 đến 18 phần trăm protein.

Protein của cơ thể được tạo thành từ 20 axit amin khác nhau. Khi protein được tạo ra, các axit amin được liên kết với nhau như thể tạo thành một chuỗi. Hai axit amin kết hợp với nhau được gọi là dipeptide và ba axit amin được gọi là tripeptide. Các protein nhỏ bao gồm một chuỗi khoảng 50 axit amin. Các protein lớn bao gồm hàng trăm hoặc hàng nghìn axit amin và có thể bao gồm hai hoặc nhiều chuỗi axit amin gấp lại.

Vì protein là thành phần chính của hầu hết các cấu trúc tế bào nên chúng ta phải tiêu thụ đủ lượng protein trong chế độ ăn uống của mình. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời kỳ mang thai, trong quá trình tăng trưởng và khi mô bị tổn thương do chấn thương hoặc bệnh tật.

Axit amin thiết yếu