5 bài tập

“Mở rộng đầu gối khi ngồi” Bạn ngồi trên sàn và điều chỉnh đầu gối của mình. Thấp hơn Chân được kéo dài mà không bị chùng gối. Cả hai đầu gối vẫn ở cùng một mức trong suốt bài tập.

Để tăng cường sức mạnh cho các bộ phận trung gian, bàn chân được kéo căng với mép trong hướng lên trên. Làm toàn bộ điều này 15 lần, mỗi lần 3 hiệp Chân. Bài tập có thể trở nên khó khăn hơn bằng cách thêm đai quấn tạ. Tiếp tục bài tập tiếp theo