4 Tập thể dục

“Làm nổi bật” Trong bài tập này, chất kết dính được “cán ra”. Để điều trị đầu gối trái, hãy nằm nghiêng về bên trái của bạn ở tư thế nghiêng. Bên phải Chân được đặt trên sàn sau chân trái để ổn định.

Bây giờ bên ngoài của đầu gối được đặt trên cuộn và "cuộn ra". Điều này có thể hơi đau, nhưng điều này là bình thường. Tiếp tục với bài tập tiếp theo